Hitta hjälp för att sortera ert virke

Trä sorteras med avseende på densitet, styvhet och hållfasthet men det kan vara svårt att veta var man kan få hjälp med detta. Du kan ändå känna dig lugn för att det finns experter att rådfråga.

Skaffa mer information om sorteringen

Det finns mer kunskap om virkeskvalitet än man kan tro. I TräGuiden kan man läsa i detalj om de olika parametrar som finns för att kunna göra en bedömning vid utseendesortering enligt standarden för utseendesortering, SS-EN 1611-1.

För att kunna använda materialet i lastbärande konstruktioner måste egenskaperna vara noga dokumenterade. Genom en gemensam klassificering blir det lättare att optimera användningen av det. Tack vare ett samarbete mellan byggentreprenörer, trämekanisk industri samt bygg- och trävaruhandel i Sverige har ett bassortiment definierats som heter VilmaBas.

En oberoende organisation inom detta område är Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Deras mål är ”att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser”.

Sammanfattningsvis är sortering av virke mycket viktigt och den måste bli rätt. Med hjälp av de nämnda auktoriteterna på området, kan du få mer stöd. Känner du att det ändå är enklare att kontakta kunnig personal som kan guida dig.